Page

Page er en underside – en statisk side. Den er forskellig fra Page ved ikke at have en tidsangivelse.